Nordea

Elevatorin Mirko Häyrinen on valmentanut nordealaisia jo yli kymmenen vuotta. Yhteistyö Nordean kanssa on tiivistä, ja valmennuksia on toteutettu Suomen lisäksi runsaasti Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Mirkon valmennuksiin on osallistunut jo yli 2000 nordealaista.


Ulla Nousiainen Nordealta kertoo yhteistyöstä ELEVATORIN kanssa.


Olen tilannut Mirko Häyriseltä monipuolisesti erilaisia valmennustilaisuuksia, jotka on räätälöity tarpeitamme vastaaviksi ja toteutettu johtamissani organisaatioissa sisäisesti. Tilattujen valmennusten joukossa on ollut lukuisia valmennuksia fasilitoinnista, tehokkaasta ajankäytön hallinnasta, palautteenannosta, henkilöstökyselyjen purkamisesta ja luovuudesta. Lisäksi olen käyttänyt Mirkoa apuna yhdessä tilanteessa, jossa piti ratkaista sisäinen konflikti. Lisäksi olen lähettänyt ison joukon ihmisiä Mirkon avoimiin fasilitointivalmennuksiin.

Hyöty Mirkon vetämistä valmennuksista on ollut konkreettista ja näkynyt arjessa. Valmennuksista saa loistavat valmiudet esimerkiksi esimiestehtäviin ja kansainvälisessä työ-yhteisössä toimimiseen. Mirkon valmennuksia käyneet ihmiset pystyvät näppärästi hyödyntämään valmennuksissa oppimiaan työkaluja arjessa ja tehostamaan sitä kautta omaa toimintaansa, esimerkiksi palavereissa ja workshopeissa.

En voi mitään muuta sanoa, kuin että olen äärimmäisen tyytyväinen Mirkon kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Kaikki tavoitteet, jotka Mirkon kanssa järjestetyille koulutuksille on asetettu, on saavutettu.

Ulla Nousiainen
Head of Sub-Unit, Loan Solution FI, Nordea


Kommentteja Mirkon valmentamilta nordealaisilta


”Paras kurssi ikinä. Sain juuri sitä, mitä tilasin ja roppakaupalla. Kursseille tyypillinen diipadaapa puuttui kokonaan. Sen sijaan tarjottiin suoraan omaan työhön sopivia konkreettisia työkaluja. Materiaalia oli paljon ja me saimme vaikuttaa kurssin sisältöön riittävästi.”

”En voinut kuvitella, että fasilitointitaidoista voisi olla näin hurjasti apua erilaisissa tilanteissa: oli kyseessä kahden hengen tapaaminen tai 200 hengen luento. TYHY tilaisuudesta päättäminen tai uuden strategian luominen. Upeaa!
Oman itsensä inhimillistäminen ja likoon laittaminen kannattaa.”

”Mirko rocks! Antautuminen aiheelle on joka kerta täpöllään. Jopa ulkkarikollegat kehuvat. Innostava persoona kaikkineen, aika ainutlaatuineen tatsi. Aito innostus ja usko itseensä pitää pinnalla ja imee sinne muitakin.”

”Enpä ole aikaisemmin ollut valmennuksessa, jossa olisin saanut konkreettiset mallit mukaani!
Nämä kun käytän suoraan, saan harjoitusta, eivätkä opit jää pölyttymään hyllylle.
Kiitos!”

”Paras kurssini, täysi kymppi. Innostit ryhmää toimimaan aktiivisesti ja kurssilta sai erittäin paljon eväitä omiin palavereihin ja työelämään. Käytännön esimerkit hyvät.”

”Hyvä osallistava ja vauhdikas valmennustyyli. Ryhmä saatiin heti hyvin yhteen ja oli erittäin mukava päivä.”

”Osaava, innostava vetäjä, kaukana kuivasta tyypistä.”

”Aivan ihana ja energinen tapaus. Jaksoi innostaa ja käytti monenlaisia oppimistapoja ja -menetelmiä.”

”Mirko is a very good trainer – he listens to the group and adjusts if needed.”

”Aivan mieletön tapa ottaa kuulijat huomioon ja ottaa huomio heiltä itselle. Opin valtavasti.”

”HYVÄ MEININKI!”

”Paljon hyvää, ja leikkimielisyys ja huumori teki tästä onnistuneen.”

”Valmentaja [Mirko Häyrinen] oli loistava persoona. Esimerkit hyviä – helppo ymmärtää asian ydin.”

”Energinen, innostava, hauska, hyvä valmentaja. [Mirko Häyrinen]”

”Todella hyvät ja antoisat kaksi päivää, kiitos energisen vetäjän. Hyvä kokonaisuus ja mukavasti käytännön harjoituksia, jotka tukivat erinomaisesti oppimista. Tai ilman kaikkia harjoituksia päivien anti olisi jäänyt huomattavasti suppeammaksi. Kiitos.”

”Probably the best training ever during my 30 year work career.”