Orion

Katriina Huhtala


Yhteistyömme Orionin kanssa


Olemme vetäneet Orionille lukuisia fasilitointivalmennuskokonaisuuksia, innovaatiotilaisuuksia ja yritysseminaareja, joihin on yhteensä osallistunut lähes 1000 orionilaista.


Orion Oyj:n Henkilöstöpäällikkö Katriina Huhtala kertoo yhteistyöstä ELEVATORIN kanssa.


Meillä Orionilla oli haasteita saada kokouksiin ja työpajoihin tehoa. Kaivattiin uutta tapaa innostaa ja kouluttaa palaverien ja työpajojen vetäjiä, fasilitoijia, organisaation tarpeisiin. Henkilökunnalta oli tullut toiveita saada fasilitointikoulutusta. Päätimme valita valmennuskokonaisuuden kohderyhmäksi ydinjoukon, josta koulutettaisiin fasilitoinnin huippuosaajia.


Löysimme Elevatorin talossamme olevan HR- asiantuntijan kautta. Hänellä oli Elevatorista ja sen valmennuksista aikaisempia positiivisia kokemuksia. Eritysenä vahvuutena Elevatorilla oli tunnustettu asema laadukkaana toimittajana.


Huolellisen suunnitteluvaiheen jälkeen lähdettiin liikkeelle. Mirko Häyrisen vetämä valmennuskokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu. Esimerkiksi valmennuskokonaisuuden edetessä tehdyt väliarvioinnit, joilla otettiin huomioon osallistujien mielipiteet ja toiveet valmennuksen kulkusta, olivat hyvä lisä ja ”räätälöivät” valmennusta tehokkaasti. Vauhdikkaan valmentajan innostus toi valmennukseen energisyyttä, joka tarttui myös osallistujiin!.


Elevatorin Mirko Häyrisen vetämä valmennuskokonaisuus oli hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu. Kurssilaiset ovat kertoneet, että opittuja työkaluja on käytetty ahkerasti valmennuksen jälkeen niin pienissä palavereissa kuin isommissa tilaisuuksissakin. Valmennus on kehittänyt pysyvästi tapaamme toimia kokouksissa ja työpajoissa. Valmennuksissa opittavat työkalut ovat niin konkreettisia, että ne on helppo viedä käytäntöön.


Jatkakaa samalla iloisella asenteella! Innostus tarttuu!!

Katriina Huhtala

Orion Oyj